Bezmârâ

Обложка альбома Bezmârâ.
 • Трек: Hisarbûselik şarkı “Yine bezm-i ‘iş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü…”
 • Исполнитель (артист): Lâmekân Ensemble & Ismail Dede Efendi
 • Длительность 3:57
 • Формат: mp3
 • Битрейт: 320kbps

У нас на портале вы можете слушать и скачать Lâmekân Ensemble & Ismail Dede Efendi - Hisarbûselik şarkı “Yine bezm-i ‘iş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü…” в формате mp3 без смс и без регистрации, на высокой скорости и в хорошем качестве 320 kbit, а также много другой интересной музыки. Скачать Bezmârâ рингтон на звонок в высоком качестве, мелодия для мобильного телефона.

 • 💾 Скачать► Слушать
  • 2:44
   BezmârâBuselik Peşrev
  • 4:34
   BezmârâNikriz Peşrev
  • 1:13
   BezmârâGel kâkülüñü gerdanıma ser meded (cumhur)
  • 5:35
   BezmârâSolakzade (c1600-1650): Nişabur peşrev
  • 1:02
   BezmârâZülf-i anber-bârınuñ âşüftesidür rüzgâr (Mehmet Kemiksiz)
  • 1:09
   BezmârâŞehâ zülfüñ beni divâne kıldu (Ersin Çelik)
  • 1:16
   BezmârâNey taksimi
  • 2:37
   BezmârâNedir bu itdüğüñ bana revâ mıdur yüzü gülşen (Ersin Çelik)
  • 1:19
   BezmârâTaksim: 'ud solo
  • 1:39
   BezmârâSensüz bu göñül meclis-i ıyş ü demi n'eyler (Fikret Karakaya)
  • 2:36
   BezmârâKadir Allah kalem çekmiş saña iki kaş yerine (Ersin Çelik)
  • 1:14
   BezmârâVefa gelmek muhâl oldu nigâr-ı dil-pesendimden (Fikret Karakaya)
  • 3:26
   BezmârâAşiran-buselik Sazende Semaisi
  • 1:10
   BezmârâKanun taksimi
  • 0:59
   BezmârâKemânçe taksimi
  • 2:03
   BezmârâCeng-i Harbi
  • 3:17
   BezmârâIrak Sazende Semaisi
  • 0:59
   BezmârâÇeng taksimi
  • 1:52
   BezmârâŞehrud ve santur taksimi
  • 2:12
   BezmârâEy göñül aşkıñ sarayın yıkdı bir nâ-mihriban (Ersin Çelik)
  • 1:58
   BezmârâBarekâllah hoş yaratmış, gülse halk âlem güler (Mehmet Kemiksiz)
  • 1:49
   BezmârâYine ayrı düşdüm yârden (Mehmet Kemiksiz)
  • 3:06
   BezmârâAhmed Çelebi (c1650-1700): Segâh semâî
  • 0:59
   BezmârâTâ ezelden derd-i aşka mübtelâdur göñlümüz (Ersin Çelik)
  • 1:28
   BezmârâCânâ beni hicrân ile künc-i gama salma (Fikret Karakaya)
  • 3:25
   BezmârâAnon. (c.1600-1650): Buselik semâî
  • 1:51
   BezmârâTaksim: kopuz solo
  • 2:58
   BezmârâAnon. (c.1600-1650): Pençgâh semâî
  • 2:14
   BezmârâReng-i rûy-i gül-zâri tebâh eyledi bülbül (Mehmet Kemiksiz)
  • 1:16
   BezmârâTaksim: çeng solo
  • 0:54
   BezmârâZâhid iş âhir oldu sûfi duaya başla (Ersin Çelik)
  • 4:49
   BezmârâHüseyni Sazende Semaisi
  • 1:31
   BezmârâAks-i rûy-i yâr ile pürdür derûn-i sinemiz (Ersin Çelik)
  • 2:12
   BezmârâTaksim: ney solo
  • 2:10
   BezmârâGirdi eyyâm-ı şitâ, irişdi eyyâm-ı bahâr (Mehmet Kemiksiz)
  • 1:07
   BezmârâTaksim: santur solo
  • 4:21
   BezmârâGazi Giray (c.1500-1600): Mahur peşrev
  • 4:09
   BezmârâAnon. (c.1550-1600): Rast peşrev
  • 2:11
   BezmârâHer sabah çıkar yolu beklerim (cumhur)
  • 1:43
   BezmârâTaksim: tanbur solo
  • 1:22
   BezmârâTaksim: metal-string kanun solo
  • 6:41
   BezmârâAnon., Iranian (c.1500-1550): Muhayyer peşrev
  • 5:16
   BezmârâŞerif Çelebi (c.1700-1750): Rast peşrev
  • 5:08
   BezmârâAnon., Iranian (c.1500-1550): Neva peşrev
  • 5:15
   BezmârâNişabur Sazende Semaisi
  • 5:30
   BezmârâDerviş Mustafa (C.1650-1700): Nihavend peşrev
  • 3:32
   BezmârâNişabur Peşrev
  • 1:14
   BezmârâKopuz taksimi
  • 2:34
   BezmârâNice vasf itsüñ o şûhu dil-i hoş-dem ne disüñ (Mehmet Kemiksiz)
  • 1:56
   BezmârâEy şeh-i melek cefâ ü cevr ile iñletme beni (Fikret Karakaya)
  • 6:58
   Dimitrie CantemirBestenigâr peşrev
  • 0:43
   BezmârâTaksim: kemânçe solo
  • 3:15
   BezmârâAşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyledür (cuhmur) / Derd ile yâr olmuşam, nice dil virdim saña (Fikret Karakaya)